Gürgen Ağacı

 

gürgen

Huşgillerden kış aylarında yapraklarını döken bir orman ağacıdır. Bilimsel ismi Carpinustur.

“Gürgen” ifadesi Ermenice “Garbeni” kelimesinden dilimize geçmiş bir kelimedir. Sağlam ve dayanıklı olması sebebiyle bazı çocuklara da “Gürgen” adı verilebiliyor.

Çoruh vadisinde, Bolu ve Kastamonu ormanlarında, Amanos Dağlarında küçük küçük topluluklar halinde yetiştirilebilmektedir.
Türkiyede Gürgen ağacının yetiştirilmesi Trakya Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yayılış gösterir.