Kayın Ağacı

Avrupakayını_tohum

Kayın ağacı, kış aylarında yapraklarını döken bir orman ağacı türüdür.

Marmara Ege ve Karadeniz bölgelerinde yetişir. Kayın ağaçları çok düşük sıcaklıklarda da uzun zaman dayanabilir fakat gölgelik olan alanlarda çok daha sağlıklı bir şekilde yetişir. Kökleri orta derinliklere kadar iner. Bir kayın ağacını yaklaşık ömrü yedi yüz sekiz yüz yıl kadardır. İnce ve göğe doğru uzanan heybetli bir yapısı vardır.